Kalendarium

Kalendarium.
Najważniejsze wydarzenia na przestrzeni lat

timeline_pre_loader
Teraźniejszość

2023

Sołectwo Oleszka zdobywa tytuł Najpiękniejszej Wsi Województwa Opolskiego 2023 – debiut

2023

Rada Sołecka przy współpracy z Radą Parafialną oraz przy wsparciu władz Gminy Zdzieszowice uzyskuje rekordową dotację na kompleksowy remont kaplicy. Koszt dotacji 400 820 zł.

2023

Sołectwo Oleszka wstępuje do programu Opolska Odnowa Wsi.

2023

Zakończenie drugiego etapu remontu kapliczki – hydroizolacja, izolacja pionowa oraz odwodnienie i wzmocnienie fundamentów. Koszt inwestycji 60 000 zł.

2022

W ramach inicjatywy „Opolskie dla młodzieży” zrealizowano projekt pt.: „Każdy odpad ma swoje miejsce – wiejskie podchody ekologiczne”. Wnioskodawcą inicjatywy była „Grupa Młodych dla Oleszki” złożona głównie z młodzieży z Oleszki. W ramach inicjatywy zaplanowano szereg spotkań z gospodarzami na terenie Sołectwa. W projekcie brało udział 50 dzieci wraz z rodzinami. Inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

2022

Z końcem roku następuje rozpoczęcie kolejnego etapu prac wykonywanych na naszej kapliczce – hydroizolacja, izolacja pionowa oraz odwodnienie. Wzmocnienie fundamentów.

2022

Rewitalizacja skweru. Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów. (w trakcie)

2022

Zakończenie pierwszego etapu remontu kapliczki – wymiana pokrycia dachowego. Koszt inwestycji 108 000 zł.

2022

Dnia 4 czerwca 2022 zostają zorganizowane obchody 720-lecia Oleszki. Występują lokalni artyści. W uroczystościach bierze udział mnóstwo gości. Jubileusz trwa do późnych godzin nocnych.

2021

Z końcem roku następuje rozpoczęcie pierwszego etapu prac wykonywanych na naszej kapliczce – wymiana pokrycia dachowego.

2021

Z sukcesem realizujemy projekt „Działaj lokalnie” pt.: „Czerpać z przeszłości dla przyszłości”. Przy bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców następuje rewitalizacja skweru przy transformatorze. Koszt inwestycji 5 300 zł.

2021

Zostaje wybudowana nowa sieć kanalizacyjna. Mieszkańcy po wielu latach oczekiwania doczekali się inwestycji. Przy okazji wykonywania inwestycji zostaje wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na terenie całej wioski. Koszt inwestycji 3 246 783, 26 zł.

2021

Zostaje wykonana palisada oraz nasadzenia wokół altanki. Koszt inwestycji 19 969 zł.

2020

Na placu rekreacyjnym zostaje wybudowana wiata. Koszt inwestycji 67 866,35 zł.

2019

Powstaje logo Sołectwa. Mieszkańcy na corocznym festynie wybierają logo spośród trzech propozycji.

2019

W dniu 15 lutego 2019 r. w Oleszce odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 34 mieszkańców. Do pełnienia funkcji Sołtysa została zgłoszona 1 osoba – Pani Anna Knop.

W tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną: Sołtysem Sołectwa Oleszka została wybrana Pani Anna Knop, która uzyskała 33 głosy.

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani:
Aleksandra Konieczny, Mateusz Leżoch, Krzysztof Skrzypek, Józef John, Danuta John, Cecylia Lippa, Franciszek Tkocz, Jerzy Klama

2002

Zostają zorganizowane obchody 700-lecia Oleszki i Żyrowej. Uroczystości trwały trzy dni. Zorganizowano okolicznościowe wystawy artystyczne, występy i zabawy.
1999 - 1900

1999

Zostaje wykonany gruntowny remont kaplicy – zamontowano rynny, odrestaurowano pokrycie wieży, naprawiono tynki.

1975

Mieszkańcy uroczyście obchodzą 50-lecie konsekracji kaplicy oraz 100-lecie pielgrzymowania na Górę Świętej Anny.

1945

Oleszka pod koniec wojny nie ma nakazu ewakuacji ludności. W tym okresie, przebywało w Oleszce około 2 000 ludzi z okolicznych miejscowości. Z tego powodu do dnia dzisiejszego mieszkańcy Oleszki i Kolonii Jasiona organizują z końcem maja każdego roku procesję dziękczynną do kościoła parafialnego w Jasionej w intencji dzieci i młodzieży.

1936

Historyczna nazwa niemiecka Oleschka zostaje zastąpiona przez administrację nazistowską nazwą Nieder Erlen.

1925

Kaplica w Oleszce zostaje przebudowana w stylu neobarokowym. Zostaje wzbogacona o nawy boczne, chór, zmieniony zostaje kształt wieży, następnie zostaje konsekrowana.

1899 - 1600

1875

Zostaje zorganizowana procesja, która wyrusza spod kaplicy na odpust – na Górę Świętej Anny.

1631

Po 1631 roku Oleszka należy do kościoła parafialnego w Jasionej.

Połowa XIX wieku – w Oleszce powstaje jednonawowa kaplica p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

1618 - 1648

Wojna trzydziestoletnia. Wojska protestanckie: szwedzkie oraz duńskie – przemieszczały się przez nasze ziemie. Panował głód i zarazy. Świadkami tych wydarzeń są liczne kapliczki zwane cmentarne lub szwedzkie. Kaplice znajdują się w miejscach mogił. W Oleszce znajdują się: obok lip, na skwerze przy transformatorze oraz na Dalni.

1599 - 1300

1447

Po Cystersach Nowym właścicielem dóbr żyrowskich staje się ród Żyrowskich, cesarz Austrii podarował je Żyrowskiemu za zasługi w wojnie z Turkami.

1350

Oleszka wzmiankowana w archidiakonacie opolskim.

1335

Żyrowa jako parafia należy do archiprezbiteriatu Strzelce Wielkie.

1302

Żyrowa staje się samodzielną parafią wzmiankowaną w bulii papieża Bonifacego VIII. Do parafii należą Oleszka i Rozwadza. Wsie są zobowiązane do płacenia dziesięciny klasztorowi Cystersów z Jemielnicy.

1300

Koniec XIII wieku wsie Oleszka i Żyrowa należą do Opactwa Cystersów w Jemielnicy. Zostały przekazane przez księcia Bolesława I.

WSPÓŁPRACA

NASI PARTNERZY